ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 2019

Zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu Liderów Zdrowego Biznesu, którego tematem przewodnim było „Budowanie potencjału zdrowotnego pracowników – działania z zakresu zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie”. Laureaci konkursu:

 

I miejsce

tytuł Złotego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

ROCKWELL AUTOMATION SP. Z O.O.

II miejsce

tytuł Srebrnego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

PHILIP MORRIS POLSKA S.A

III miejsce

tytuł Brązowego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

EMITEL S.A.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim firmom uczestniczącym w Konkursie bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Jesteśmy pod wrażeniem przesłanych prac, a wybór Laureatów nie był łatwy.

Każdej firmie uczestniczącej w Konkursie gratulujemy dużej świadomości z zakresu zarządzania zdrowiem. Prace Laureatów będą przedstawione podczas Forum Zdrowego Biznesu.

Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie zarządzania zdrowiem.


 

I miejsce

tytuł Złotego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

ROCKWELL AUTOMATION SP. Z O.O.

W dzisiejszych czasach troska o zdrowie pracowników to jeden z priorytetów wyznaczanych przez wiele zakładów, w tym również przez firmę Rockwell Automation Polska Sp.z o.o.. Nie jest to jednak proste zadanie, z uwagi na wiele czynników – zmieniający się rynek pracy, młodsze i częściej wymagające społeczeństwo pracowników, czy dostęp do informacji. Mając na uwadze powyższe czynniki, firma Rockwell Automation Sp.z o.o., już kilka lat temu zainicjowała programy mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w tematach prozdrowotnych. W końcu bowiem każdy z nas coraz więcej czasu spędza w pracy.

Wśród czołowych działań, które zachęcają pracowników w firmie Rockwell Automation Polska Sp.z o.o. do zachowań prozdrowotnych oraz troski o własne życie w pracy i poza nią, wymienić można:

 • Kampanie BHP
 • Budowanie świadomości ergonomicznej
 • Angażowanie w aktywności sportowe
 • Pakiety szkoleń i inne.

Kampanie BHP w trosce o zdrowie pracowników.

W latach 2017-2018r. firma Rockwell Automation Polska Sp.z o.o. skupiła się na tematach promujących nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także kwestie związane ze zdrowiem pracowników. Można uznać, iż topowy temat stanowi ochrona dłoni naszych pracowników. Jest to istotne nie tylko ze względu na największy procent urazów w korporacji, ale również dlatego, że większość procesów produkcyjnych odbywa się manulanie właśnie przy wykorzystaniu dłoni. Co więcej, dłonie potrzebne są nam zawsze, nie trudno wyobrazić sobie jak ciężko wykonywałoby się codzienne obowiązki, gdyby ich zabrakło. Z tego względu corocznie, przeprowadzamy kampanię BHP dotyczącą urazów dłoni.

Oddział z Katowic – zwrócenie uwagi poprzez zdjęcia prezentujące najczęstsze urazy dłoni. Był to punkt wyjściowy do rozmów na temat tego, jak możemy uniknąć urazów, czy zakładamy właściwe rękawice ochrone i czy potrafimy przyporządkować dany uraz pod miejsce, gdzie może wystąpić. Aby przełamać temat, iż dłonie wykorzystujemy wyłącznie do pracy i codziennych obowiązków, Dział BHP zaprezentował zagadnienie chiromancji, czyli jak wiele można odczytać z ludzkich dłoni. Nieodłącznym elementem był także znany wszystkim pracownikom manekin Stefan Rockwellowski, który na skutek niefortunnego zdarzenia utracił palce dłoni. Element ten wykorzystaliśmy do przygotowania opisu zaistniałego zdarzenia wypadkowego podając przyczyny jak i skutki. Kampania dotycząca ochrony dłoni przed urazami powiązana była także z kampanią dotyczącą planowania bezpiecznego stanowiska pracy. Podczas kampanii pracownicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania bezpiecznych warunków pracy. Ostatnia z akcji zrealizowana w oddziale z Katowic skupiała się na szybkim zgłaszaniu zagrożeń, ze szczególnym naciskiem na kwestie ergonomiczne. W tym celu powstał komiks ilustrujący zagrożenia, np.: przeładowany i niewłaściwy wózek do transportu części produkcyjnych. Skutkiem czego pracownik, musiał użyć dużo siły, a jego niestabilność dodatkowo spowodawała wywrócenie się. Aby wzmocnić i urozmaicić przekaz, komiks został naniesiony na nowy fason koszulek roboczych dla pracowników, które zostały im rozdane w ramach prowadzonych akcji.

Oddział z Gdańska  – kampania dotycząca urazów dłoni i ergonomii składała się z dwóch etapów. Pierwszym etapem były spotkania z pracownikami, na których omawiano główne zagrożenia, przyczyny wypadków oraz sposoby ochrony przed urazami. Ponadto pracownicy brali udział w ćwiczeniach wpływających na poprawę ergonomii dłoni. Pracownicy produkcyjni podczas swojej pracy używają narzędzi ręcznych i chwila odpoczynku na krótkie ćwiczenia pozwala na ich rozluźnienie i pozbycie się napięcia. Na koniec każdy z pracowników otrzymał ulotkę informacyjną z wyżej wspomnianymi ćwiczeniami. Drugim etapem była kampania plakatowa „Stój-Pomyśl”. Przez 3 miesiące były wywieszane plakaty przedstawiające najczęstsze urazy takie jak złamania, przecięcia lub sytuacje, w których mogłoby dojść do urazu. Plakaty były wywieszane w różnych miejscach na produkcji.

Ww. kampanie to tylko część działań mających na celu kształtowanie bezpiecznych nawyków,  a tym samym wpływanie na ochronę zdrowia naszych pracowników. Firma stara się budować kulturę bezpieczeństwa w innych sferach życia. Corocznie Dział BHP organizuje kampanie wakacyjne promujące np. bezpieczny dojazd do/z wakacji wykorzystując przy tym różne środki komunikacji. Nawet składając życzenia świateczne staramy się podkreślić, iż zawsze warto dbać o bezpieczeństwo i swoje zdrowie.

Programy ergonomiczne.

W ramach unikania problemów z układem mieśniowo-szkieletowym, firma dąży do poprawy ergonomii zarówno w biurach jak i na produkcji. W tym celu powołane zostały „Ergo Teamy” składające się z inżynierów, pracowników działu BHP i przedstawicieli pracowników. Zadania są określane na dany rok, skupiając się na kilku kluczowych aktywnościach:

– inicjonowanie zmian ergonomicznych poprzez wdrażanie usprawnień (organizacyjnych, technicznych);

– przeprowadzanie ocen ergonomicznych stanowisk zarówno przed jak i po wdrożeniu rozwiązań;

– współorganizowanie kampani ergonomicznych mających na celu uświadamianie pracowników bez względu na charakter wykonywanej pracy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z niestosowania się do zasad ergonomicznych  – szkolenia teoretyczne, ćwiczenia ergonomiczne organizowane przez trenerów fitnesu lub fizjoterapeutów. Ma to na celu kształtowanie właściwych zachowań oraz naukę, jak  unikać schorzeń związanych z układem mięsniowo – szkieletowym.

Aktywności sportowe – o zdrowie dbamy nie tylko w pracy. Wsparcie lokalnych inicjatyw. Aktywności dofinansowane przez fundusz socjalny.

O zdrowie dbamy nie tylko w pracy

Uprawianie sportu nie tylko wpływa na ładną sylwetkę, zachowanie siły mięśniowej, która stabilizuje stawy i kręgosłup oraz dobrą wydolność organizmu, ale również zapobiega wielu chorobom, w tym chorobom serca.

W ramach funduszu socjalnego każdy pracownik może złożyć wniosek o dofinansowanie do działalności o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Oddział z Gdańska co roku stara się o dofinansowanie do rajdów rowerowych na terenie Kaszub oraz sztafety firm, w których czynnie biorą udział pracownicy. Bieg sztafetowy to klasyczne wyzwanie z zakresu team building. Stawia na pracę zespołową i work-life balance.  Wyzwala pozytywne emocje i jest inkubatorem przedsiębiorczości, lojalności i samorealizacji. W roku 2018 zaplanowany jest spływ kajakowy rzeką Wdą. Pracownicy będą mieli do pokonania 10km trasę. Spływ zakończy się turniejem w piłkę siatkową.

Wsparcie lokalnych inicjatyw

Firma Rockwell Automation Polska Sp.zo.o. od wielu lat jest aktywnie zaangażowna w katowicką edycję największego biegu charytatywnego w Polsce, czyli Poland Business Run. Głównym celem tej inicjatywy jest zebranie funduszy na pomoc ludziom z niepełnosprawnością ruchową (np. na zakup protez). Firma włącza się w tę inicjatywę na dwóch płaszczyznach: po pierwsze opłaca chętnym pracownikom udział w biegu, a a po drugie od wielu lat jest też Współorganizatorem Katowickiej edycji Katowice Business Run. Taka forma zawodów sprawia, że pracownicy integrują się poprzez organizowanie i szukanie osób do drużyn, aby móc współuczestniczyć w zawodach oraz poprzez rywalizaję. Pracownicy, którzy mają doświadczenie w bieganiu bądź w innych sportach, namawiają mniej usportowione osoby. Bywa, że dla niektórych pracowników uczestnictwo w Katowice Business Run jest motywatorem do podjęcia (często jedynej) aktywności fizycznej, celem chociaż minimalnego przygotowania się do imprezy. Skład drużyn, a później także wyniki, stają się stałym elementem firmowych towarzyskich rozmów ‘przy kawie’, generując czasami spore emocje. Zdarza się, że ludzie namówieni przez kolegów do startu zaprzyjaźniają się z bieganiem na dłużej, zachęceni przebiegiem imprezy i jej pozytywną atmosferą.

W Rockwell Automation Polska Sp.zo.o., impreza biegowa Katowice Business Run cieszy niezwykłą i rosnącą popularnością. W tegorocznej edycji  naszą firmę reprezentowało 210 pracowników, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem 2015, kiedy wystawiliśmy 55 zawodników.

Aktywności dofinansowywane przez fundusz socjalny

W ramach funduszu socjalnego oddział z Katowic bierze udział w wielu aktywnościach sportowo-rekreacyjnych. Między innymi istnieje możliwość wynajęcia boiska (do piłki nożnej lub siatkówki), organizowane są także spływy kajakowe oraz wyjazdy na narty. Zorganizowane zostało także szkolenie z podstaw jazdy na rowerze w terenie. Jako, że wiele osób dojeżdża latem do pracy rowerem, szkolenie miało pomóc w zachowaniu prawidłowej sylwetki oraz ergonomii podczas jazdy rowerem.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej. Szczepienia przeciw WZW B.

W ramach pakietu opieki medycznej pracownicy mają możliwość skorzystania ze szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonego przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Szkolenie obejmuje nastepujące możliwości:

 • Szkolenie podstawowe dla dorosłych (BLS)
 • Szkolenie podstawowe z użyciem AED (BLS AED)
 • Szkolenie podstawowe – dzieci (BLS)
 • Urazy
 • Nagłe przypadki medyczne (z uwzględnieniem na przykład ataków padaczki)

Szczepienia przeciw WZW typu B

Pracownicy Rockwell Automation Polska Sp.zo.o. mają możliwość skorzystania z bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko żółtaczce typu B (wirusowe zapalenie wątroby typu B). Jest to proces, gdzie pracownicy są objęci ochroną przed przez zakażeniem, które może wystąpić przez kontakt z zakażoną krwią ludzką lub zwięrzęcą. Program ten obejmuje:

 • pracowników przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wskazanych do pełnienia tej funkcji;
 • pracowników pracujących przy naprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z branży przetwórstwa mięsnego.

Owocowe dni oraz zbilansowane posiłki.

Firma Rockwell Automation Polska Sp.zo.o. wprowadziła akcję – owocowe dni dla pracowników. Świeże i zróżnicowanie owoce są dostarczane pracownikom w ustalonych dniach.

Oddział z Katowic oferuje pracownikom posiłki w ramach zorganizowanych stołówek. Na miejscu są przygotowywane i dostarczane pełnowartościowe posiłki, w oparciu o indywidualne potrzeby pracowników (np. dania light, wege, bezglutenowe) i kulinarne preferencje. Kulinarne propozycje są przygotowywane oraz zmieniane  w oparciu o wyniki głosu klienta, uzyskiwane na podstawie cyklicznych ankiet. Oferta ta wzbogaca jest dodatkowo akcjami „Dni Kulinarne”, podczas których pracownicy mogą poznać smaki z różnych stron świata oraz wyjątkowe właściwości poszczególnych produktów. Przykłady akcji: regionalne potrawy od morza do Tatr; potrawy kuchni tajskiej, indyjskiej, indonezyjskiej; potrawy wegetariańskie i wegańskie. Nie tylko skład i jakość posiłków, ale też godziny i ich rozkład w ciągu dnia mają wpływ na stan zdrowia i samopoczucie pracowników. Pory posiłków mają znaczenie, a jedzenie o odpowiednich godzinach wpływa na gospodarkę metaboliczną i ryzyko różnych chorób (np. cukrzycy, chorób serca), a także utrzymanie właściwej masy ciała. Stołówki oferują pracownikom śniadania do godziny 10, obiady do godziny 16.00.

Pakiety medyczne. Kampanie.

W ramach pakietów opieki medycznej pracownicy mają możliwość skorzystania z wielu udogodnień dotyczących zdrowia:

 • Konsultacje lekarzy specjalistów (prawie 70-ciu specjalizacji)
 • Ambulatoryjna pomoc doraźna (konsultacje lekarskie, EKG, RTG, procedury pielęgniarskie, chirurgiczne i urlopogiczne)
 • Rozbudowany pakiet szczepień profilaktycznych
 • Fizjoterapia
 • Pakiety stomatologiczne

Kampanie w ramach współpracy z dostawcą opieki medycznej

W ramach współpracy z dostawcą opieki medycznej regularnie organizowane są dodatkowe kampanie mające na celu budowanie świadomości zdrowotnej pracowników. Są to między innymi:

 • Szkolenia z ergonomii w biurze – działania zmierzające do uświadomienia oraz wdrożenia prewencji dla niewłaściwych zachowań prowadzących do schorzeń wśród pracowników. Pokaz ćwiczeń redukujących dolegliwości układu ruchu wykonywanych w miejscu pracy;
 • Seminaria i warsztaty – działania edukacyjne, mające na celu wczesne wykrycie chorób i propagowanie zdrowego stylu życia oraz akcje profilaktyczne;
 • Akcje profilaktyczne – uwzględniające potrzeby oraz rekomendacje zdrowotne pracowników.

Szczepienia przeciw grypie

Raz do roku, przed rozpoczęciem tzw. sezonu zachorowań na grypę w każdym oddziale Rockwell Automation Polska Sp.z o.o., organizowana jest akcja szczepienia przeciw grypie. Do każdego oddziału przyjeżdżają lekarz i pielęgniarka, aby zaszczepić chętne osoby. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników.

Należy też wspomnieć do Dniach Zdrowia organizowanych przez pracowników dla pracowników w ramach organizacji Professional Women’s Counsil – BMI, „Jak czytać etykiety”, „Life – Work ballance”.

Pakiety ubezpieczeniowe.

W ramach ubezpieczenia grupowego pracownicy mogą skorzystać z tzw. pakietu Assistance. W zależności od wybranego pakietu kilka razy do roku pracownicy mogą zamówić wizytę domową lekarza (w tym także pediatry), wizytę pielęgniarki, w razie potrzeby transport medyczny, dostarczenie leków z apteki w przypadku choroby czy usługę rehabilitacji.

Benefit

Niewątpliwym benefitem dla pracowników jest karta Multisport, dzięki której w ramach współpracy z dostawcami usług sportowych mogą korzystać np. z basebu, siłowni, itp. Dodatkowe aktywności związane z rekreacją, udostępnione dla pracownika to między innymi: możliwość zakupienia (wymiany punktów) voucherów na masaże, wejściówek do parków rozrywki oraz kart basenowych.

Posiadacze karty mogą również skorzystać z dostępu do specjalnych programów związanych ze zdrowym stylem życia i odżywianiem.

Karta życia. Raport życia – działania prozdrowotne.

Karta życia jest nowo wprowadzaną inicjatywą, której celem jest umożliwienie szybszego udzielenia pomocy pracownikom, którzy w wyniku naglego pogorszenia stanu zdrowia lub obniżenia parametrów zdrowotnych mogą otrzymać bardziej ukierunkowaną pierwszą pomoc przedmedyczną, w oczekiwaniu na przyjazd karetki. Karta życia jest wielkości identyfikatora pracowniczego ID, którą pracownik może (jest to opcja, a nie obowiązek) nosić wraz z identyfikatorem przy sobie. Na karcie życia pracownicy wpisują istotne choroby, które są przekazywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy przedmedycznej, w trakcie zgłaszania interwencji. Jest to działanie, które zostało zainicjowane po zdarzeniach (m.ni. utrata przytomności), gdzie występowały dodatkowe okoliczności zdrowotne u poszkodowanych mogące mieć wpływ na szybkość i jakość udzielanej pomocy.

Raport Zdrowia

Raz do roku firma uczestniczy w przygotowaniu tzw. Raportu Zdrowia pracowników. Raport obejmuje zagadnienia dotyczące m.in: stylu życia i profilaktyki, medycyny pracy, najczęstszych chorób ostrych i przewlekłych, macieżyństwa, absencji chorobowej. W oparciu o dane, kierownictwo firmy podejmuje działania zmierzające do promowania kultury zdrowotnej, zapewniania dostępu do zdrowej i zbilansowanej diety, zachęcania do aktywności fizycznej oraz edukacji w zakresie zdrowego trybu życia.

Zespół opracowujący:

Anna Dziedzic – Manager ds. BHP i OŚ Polska

Teresa Krzyżoszczak – Główny Specjalista ds. BHP i OŚ/Lider ds. BHP i OŚ

Anna Rybołowicz – Specjalista ds. BHP i OŚ

Rafał Olszynka – Koordynator ds. BHP

Jacek Gomułka – Konsultant ds. BHP

Michalina Chamuła – Specjalista ds. HR

II miejsce

tytuł Srebrnego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

PHILIP MORRIS POLSKA S.A

„Budowanie potencjału zdrowotnego pracowników – działania z zakresu zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie” – Philip Morris International w Polsce

Philip Morris International prowadzi swoją działalność na terenie Polski poprzez cztery spółki dedykowane odpowiednim zakresom biznesu. Są to:

 • Philip Polska Polska S.A. (PMPL SA)– zakład produkcyjny zlokalizowane z Krakowie,
 • Philip Morris International Service Center Europe (PMI SCE)– centrum usług wspólnych realizujących seriwsy systemowe i transakcyjne, mieszczące się również w Krakowie,
 • Philip Morris Polska Distribution (PMPLD)– dedykowane komercjalizacji produktów na polskim rynku, którego główną siedzibą jest Warszawa, a handlowcy pracują na terenie całego kraju

oraz

 • Philip Morris Polska Tobacco (PMPLT)- spółka, odpowiedzialna za wykup i wstępną obróbkę tytoniu od polskich farmerów, z głównym zakładem przetwórczym i stacjami wykupu zlokalizowanymi z Leżajsku i okolicach na wschodniej ścianie Polski.

Łącznie liczba osób zatrudnionych w Polsce we wszystkich spółkach oscyluje w okolicy 4000 pracowników. W samej siedzibie w Krakowie zatrudnionych jest, spośród wymienionych powyżej czlonków organizacji, około 3200 pracowników.

Firma od zawsze stawia pracownika w centrum uwagi. W zakresie ochrony zdrowia od dawna oferowano szeroką gamę pakietów benefitowych, poczynając od obszernej oferty stołówki zakładowej, pakietu zdrowotnego w ramach kompleksowej opieki medycznej dla pracownków i ich rodzin, poprzez najem sal sportowych na zajęcia zespołowe (piłka nożna, siatkówka, basen) czy dofinansowania karty Multisport również dla pracowników i członków rodziny.

W 2014 roku Zarząd PM Polska podjął decyzję o uruchomieniu holistycznego projektu nakierowanego na kompleksowe podejście do zarządzania zdrowiem pracowników poprzez proaktywną prewencję i działania skoncentrowane na poprawie stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, świadomości wagi aspektów żywieniowych oraz promocji aktywności ruchowej. Przyczyn, które wpłynęły na tę decyzję było kilka:

 • starzejąca się populacja pracowników produkcyjnych, bardzo młoda populacja pracowników biur
 • utrzymująca się znaczna liczba schorzeń układu ruchu wśród pracowników,
 • sygnały o przeciążeniu stresem,
 • widoczna w rocznych bilansach zdrowia nadwaga i otyłość wśród znaczącej grupy pracowników,

ale także ogólna troska pracodawcy o dobrostan pracowników.

Zapotrzebowanie na nakierowane w poszczególnych etapach akcje, aktywności czy elementy edukacyjne rozpoczęto od serii sesji feedbackowych opartych o licznie przeprowadzone wywiady 1-2-1 i wywiady w grupach fokusowych, które to badanie prowadziła dla PMPL firma zewnętrzna.

Na podstawie wyników określono główne obszary zainteresowania pracowników oraz grupy docelowe dla poszczególnych działań. W ten sposób powstały ramy programu zarządzania zdrowiem pod nazwą Philozofia Zdrowia – Health Philosophy.

Szkieletem corocznych edycji projektu są imprezy odbywające się w odstępach kwartalnych. Każda z imprez jest kulminacją wybranej grupy tematycznej. Pomiędzy imprezami kwartalnymi elementy Philozofii Zdrowia stale przeplatają się w codziennej komunikacji do załogi.

Podobnie jak liczba imprez kwartalnych, których jest cztery, program jest realizowany w czterch głównych filarach tematycznych:

 1. Ruch, aktywność ruchowe
 2. Dieta i żywienie
 3. Równowaga psychiczna
 4. Prewencja zdrowia

Poniżej postaramy się opisać wybrane akcje, które podejmowane były w obrębie każdego z filarów, w co najmniej ostatnich 3-ech latach trwania programu:

RUCH:

Karta Multisport dofinansowana przez firmę, to już dość powszechny benefit dla pracowników, ale niezmiennie ceniony i pracownicy z roku na rok coraz chętniej z niego korzystają. Oferta w skali ogólnopolskiej jest wszechstronna i daje odczuwalne korzyści dla osób zaintresowanych aktywnością ruchową.

PMI ponadto wynajmuje dla drużyn zorganizowanych halę sportową do piłki nożnej i siatkówki, gdzie dwa razy w tygodniu zespoły PMI rywalizują halowo z zespołami z innych korporacji.

PMI-rathon to impreza biegowa, w której udział biorą pracownicy firmy w dwóch konkurencjach : bieg sztafetowy 4x 1km oraz bieg indywidualny 4,2km. Rywalizacja odbywa się raz do roku, na terenie boiska zakładowego, a od dwóch lat w ramach integracji z rodzinami pracowników, przed biegami głównymi w mini zawodach startują maluchy, dzieci naszych pracowników. Po pięciu edycjach mamy już ponad 100 uczestników w historii tej imprezy.

PMI SKI to organizowana od dwóch lat zimowa edycja aktywizacji ruchowej. Chętne osoby, tutaj również wraz z rodzinami, mogą wziąć udział w rywalizacji na nartach i deskach snowboardowych. Zimowy wyjazd weekendowy w góry na zawody cieszy się rok do roku coraz większym zainteresowaniem.

Fit Pilot i workpark to kolejna innowacja w skali wellnesu dla biznesu. Z inicjatywy jednego z naszych pracowników powstał work out park na terenie zakładu. Chętni pracownicy mogą na świeżym powietrzu wykonywać dowolne ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnego sprzętu do ćwiczeń na zewnątrz. Wszystko w bezpieczenych warunkach.

Kraków i Warszawa to miejscowości gdzie infrastruktura miejska zachęca do korzystania czy to z transportu publicznego czy rowerowego. Na terenie fabryki w Krakowie przygotowano stojaki dla rowerzystów na ponad 200 rowerów oraz można skorzystać z szafek w szatni i pryszniców. Liczba miejsc na rowery będzie powiększona, a jeszcze w tym roku, dla rowerzystów całorocznych dobra wiadomość – parking rowerowy będzie zadaszony!

DIETA I Żywienie:

Każda kwartalna impreza ma swój żywieniowy symbol – darmowe owoce. Od początku programu konsekwentie co kwartał fundujemy pracownikom wszystkich spółek w lokalizacji krakowskiej darmowe owoce. W biurze w Warszawie owoce są dostępne dla pracowników co tydzień! Liczba jabłek zjedzonych podczas dni Philozofii Zdrowia w PMI liczona jest już w tonach!

Ważnym elementem walki z nadwagą i otyłością są konsultacje podczas imprez kwartalnych. Pracownicy mogą co 3 miesiące przebadać swoją wagę i skład ciała, uzyskać rekomendacje od konsultantów. Ostatnio również pakiet centrum medycznego został poszerzony o możliwość bezpłatnej wizyty u dietetyka. Wyniki swoich postępów pracownicy monitorują w specjalnie dla nich przygotowanych „paszportach”, które otrzymują podczas pomiarów.

Ważnym elementem edukacji żywieniowej jest stołówka zakładowa. Firma prowadząca ten serwis proponuje dania typu fit bar, w porze lunchu dostępne są surówki i bar sałatkowy oraz owoce. Dla chętnych dwa razy w tygodniu mamy w ofercie sushi. Jesienią tego roku rozpoczynamy współpracę z inną firmą, która w obu lokalizacjach (Kraków i Warszawa) zainstaluje szafy vendingowe z dietetycznymi daniami obiadowymi i zdrowymi przekąskami.

Dotychczas funkcjonujące maszyny vendingowe ze snackami od początku bieżącego roku mają zmienioną ofertę i mechanidising. Na górnej półce wprowadzono suszone owoce i orzechy zamiast batonów i słodkich napojów. Zawsze nasłuchujemy opinii pracowników, szczególnie gdy zmiana wpływa na nich odczuwalnie, gdyż nie obawiają się głośnego wyrażania opinii. Po zmianach w maszynach vendingowych nie było żadnych komentarzy, a nowe, zdrowe przekąski sukcesywnie znajdują swoich klientów.

Ciekawym eksperymentem okazało się też ustawienie „zero cukru” w automatach do kawy. Poprzednio automatycznie i domyślnie do napojów gorących podawana była ilość równoznaczna z jedną łyżeczką cukru. Od czasu wprowadzenia zmiany pracownicy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.

RÓWNOWAGA PSYCHICZNA:

Syndrom wypalenia zawodowego ma znamiona „cichego zabójcy” i dotyka coraz częściej Polaków, którzy jako nacja, dotychczas rzadko ulegali słabości z przepracowania, mając na świecie raczej opinie ludzi pracujących długo i intensywnie „bez narzekania”. Tymczasem dorośli Millenials, nie tyle w przeciwieństwie do pokolenia ich rodziców, co raczej w wyniku większej otwartości, nie wstydzą się mówić o poczuciu nadchodzącego burn out’u, ale też oczekują, że pracodawcy dostrzegą ten problem. Regularne przerwy, szczególnie w pracy biurowej, które winny mentalnie odrywać nas od pracy co dwie godziny to element zdrowia psychicznego. Strefy relaksu dla pracowników wyposażone są w miekkie meble, istnieje możliwość położenia się, można pograć w piłkarzyki.

PMI zauważyło inne mozliwości wyjścia na przeciw potrzebom pracowników. W poszukiwaniu nowoczesnych form zapewnienia równowagi praca-życie zawodowe zaproponowaliśmy pracownikom różne formy elastycznego zarządzania czasem pracy.

Do 5 dni w miesiącu pracownicy mogą uzgodnić z przełożonym, że będą pracować w domu. Można porozumieć się również w innych opcjach elastycznego czasu pracy jak np. 4 dni po 9 godzin, a w piąty dzień 4 godziny w pracy.

W trakcie imprez kwartalnych, czy także podczas departamentowych spotkań integracyjnych, pracownicy mogą uczestniczyć w warsztatach zarządzania stresem czy uważności tzw. mindfullness’u. Uczą się nie tylko jak wziąć kontrolę nad swoimi emocjami, ale poznają także techniki relaksacyjne, z których mogą korzystać również w życiu prywatnym.

Klub muzyczny to nowa, innowacyjna oferta, która ma stworzyć pracownikom możliwość realizowania swojej pasji dzięki wsparciu firmy. Na terenie zakładu została otwarta, proefsjonalnie przygotowana akustycznie i wyposażona w sprzęt, salka do ćwiczeń dla zespołów muzycznych założonych przez pracowników. Do tej pory ćwiczą w niej cztery bandy realizujące różne style muzyczne. Jesienią planowany jest plenerowy koncert w ich wykonaniu.

PREWENCJA ZDROWIA:

Imprezy kwartalne to systematyczna okazja do sprawdzenia sobie wyników postawowych badań takich jak morfologia czy cholesterol. Jeśli rezultaty okazują niepokojące odchylenia, personel medyczny rekomenduje pacjentom konsultację lekarską w centrum medycznym.

Oferta opieki medycznej jest bardzo szeroka. Systematycznie dostawca serwisu we współpracy z PMI dostosowuje ją do potrzeb. Ostatnio ze względu na wzrost chorób układu ruchu poszerzona została liczba rehabilitantów tak, aby dostęp dla pracowników nie był utrudniony lub wymagał długiego oczekiwania.

Pracownicy moga korzystać z szerokiej oferty szczepień sezonowych (grypa, WZW B etc.).

Lekarz medycyny pracy jest częstym gościem na obszarach produkcyjnych. Stanowiska robotnicze i biurowe są objęte corocznymi audytami ergonomicznymi, których analiza pozwala na poprawę warunków pracy.

W ubiegłym roku jedna z edycji imprezy kwartalnej była w całości dedykowana zdrowiu podczas miesięcy letnich, obejmując konsultacje dermatologiczne, kolejna – poświęcona problemom ze snem czy prewencji przeciwko konsekwencjom zdrowotnym życia w mieście o wysokim stężeniu smogu, również przyciągnęła wielu zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE:

Troska o zdrowie pracowników to także troska o ich bezpieczeństwo. Specjalne edycje imprez kwartalnych dedykowane są bezpieczeństwu w podróży. Pracownicy mogli spróbować symulacji zderzenia czołowego czy dachowania. Dowiedzieli się jak prowadzić bezpieczenie samochoód w ciągu ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanym placu manwrowym, ale też mają nawet dwa razy do roku dostęp do bezpłatnego serwisu rowego, który jest dla nich organizowany na terenie zakładu.

W ramach ochrony słuchu, na obszarach produkcyjnych o najwyższej emisji hałasu, od dwóch lat trwa projekt inwestycyjny poprawiający nie tylko stan techniczny maszyn. PMPolska zakupiła innowacyjne kabiny wyciszające do gniazd maszynowych, gdzie pracownicy mogą w trakcie pracy wejść, nie tracąc maszyny z pola widzenia, a relaksując się poprzez izolację od hałasu. Firma zakupiła też ochronniki słuchu, które są przygotowywane indywidualnie, dla każdego pracownika, na podstawie odpowiedniego spersonalizowanego wycisku.

Kwestie drgań od maszyn czy zmęczenia nóg adresowane są poprzez maty relaksujące na stanowiskach narażonych.

Reasumując Philozofia Zdrowia już dzisiaj jest programem kompleksowym, innowacyjnym i łączącym róznorodne potrzeby pracowników z odpowiednio przygotowywaną ofertą. Philip Morris w Polsce nie ustaje w poszukiwaniach ciągłego doskonalenia tego programu. Planujemy poszerzenie oferty zachęcającej do aktywności ruchowych poprzez dofinansowania pakietów startowych. Chcemy dla osób z nadwagą zaproponować długookresową opiekę fachowców w porjekcie „metamorfoza”. Wciąż szukamy inspiracji, bo nasi pracownicy są dla nas najwazniejszym zasobem, a misja naszej firmy „beacuse we care” obejmuje nie tylko bezpieczeństwo, ale też zdrowie i ochronę środowiska.

Autorem tekstu jest Pan Maciej Legutko – EHS&S Supervisor

III miejsce

tytuł Brązowego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

EMITEL S.A.

EmiTel S.A. jest głównym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług opartych na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Znakiem rozpoznawczym naszych usług jest najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii.

Nasza siłą jest pełen pasji i zaangażowania Zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających.

EmiTel jako Pracodawca był wielokrotnie wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, zyskując m.in. tytuły: Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom 50+, certyfikaty „Profesjonalne ZZL” i wyróżnienia za „systematyczne podnoszenie jakości ZZL” oraz za „kompleksowy rozwój kapitału ludzkiego”, a także wiele nagród z obszaru well-being. Nasza firma z dumą wspiera również szereg inicjatyw społecznych oraz prowadzi projekty w obszarze środowiska naturalnego.

EmiTel jest Sygnatariuszem Wspierającym Kartę Różnorodności, a przyjęta przez nas Deklaracja Różnorodności potwierdza fakt, że szanujemy i cenimy różnorodność naszego Zespołu, jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa.

EmiTel jest organizacją dojrzałą, gdzie średni staż pracy Pracownika wynosi ponad 19 lat. Najmłodszy stażem członek naszego zespołu jest z nami od pierwszych dni lipca, a najstarszy stażem Pracownik pracuje w EmiTelu od ponad 48 lat. Średni wiek Pracowników to prawie 47 lat. Najmłodszy Pracownik ma 22 lata, a najstarszy 68 lat. 17% naszego zespołu stanowią kobiety. Działania, które podejmujemy w obszarze zdrowia Pracowników są skierowane do każdej grupy wiekowej, zgodnie z ideą, że dbanie o zdrowie na starcie kariery zawodowej, daje szanse na bezpieczne dojście do mety. Poniżej przedstawiamy kluczowe działania w tym obszarze.

Tygodnie BHP.

Z myślą o utrwalaniu postaw wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, związanych nie tylko z pracą, w 2016 roku rozpoczęliśmy organizację Tygodni BHP, cokwartalnej kampanii informacyjnej dla Pracowników. Każdy Tydzień BHP poświęcony jest innej tematyce, a do tej pory w cyklu kwartalnym zrealizowaliśmy m.in. następujące kampanie informacyjne:

 1. „Nie łam się, czyli zadbaj o swój kręgosłup” – kampania promująca zapobieganie chorobom kręgosłupa,
 2. „Życie to ruch, ruch to życie” – kampania promująca aktywność fizyczną,
 3. „Bądź bezpieczny na drodze” – kampania wspierająca odpowiedzialne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym,
 4. „Wrzuć na luz” – kampania edukacyjna poświęcona zarządzaniu stresem,
 5. „Miej serce i patrzaj w serce” – działania informacyjne nt. chorób układu krwionośnego i sposobów zapobiegania tym chorobom,
 6. „Strach się bać” – kampania informująca o zagrożeniach biologicznych występujących w naszym otoczeniu, szczególnie w okresie wakacyjnym,
 7. „Zachowaj balans” – kampania przybliżająca zagadnienie „work-life balance”, czyli zachowania zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym.

Inicjatywa Tygodni BHP ma za zadanie wspierać Pracowników w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań pozytywnie wpływających na ich bezpieczeństwo, ale też na stan zdrowia.

Biuletyny BHP.

Co miesiąc wydajemy kolejny numer Biuletynu BHP, który umożliwia nie tylko edukację Pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale też pozwala na informowanie o:

 1. realizacji przez Pracodawcę podstawowych obowiązków z dziedziny BHP;
 2. zdarzeniach wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych;
 3. działaniach, jakie należy podejmować w celu zapobiegania wypadkom przy pracy oraz minimalizowania ich skutków;
 4. sposobach postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, również tych nietypowych, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, kontakt z owadami czy gadami;
 5. sposobach radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy;
 6. szeroko pojętej profilaktyce prozdrowotnej.

Szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem

Rokrocznie organizujemy szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem dedykowane Pracownikom, którzy szczególnie dużo czasu pracy spędzają za kierownicą. Szkolenie indywidualnych umiejętności odbywa się z wykorzystaniem samochodu, jakim na co dzień jeździ Pracownik, co pozwala mu na uzyskanie optymalnych efektów. W programie szkolenia znajdują się m.in. zajęcia na płycie poślizgowej i kręgu poślizgowym czy też nauka hamowania awaryjnego z wykorzystaniem systemu ABS. Szkolenie realizowane jest na profesjonalnym torze wyścigowym.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Dostarczenie wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie miejsc pracy w sprzęt do jej udzielania ma pomóc Pracownikom w przełamywaniu barier związanych z ratowaniem zdrowia i życia. Z kolei starsi Pracownicy zyskują pewność, że w razie problemów zdrowotnych współpracownicy wiedzą, jak się zachować, i mają odpowiedni sprzęt, który mogą zastosować do czasu przyjazdu profesjonalnych służb ratunkowych. Od wielu lat organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których biorą udział Pracownicy, którzy sami zgłosili gotowość do prowadzenia w razie potrzeby tego typu działań. Lista osób przeszkolonych i gotowych do udzielania pierwszej pomocy jest jawna i umieszczono ją w wewnętrznym intranecie wraz ze zdjęciami i numerami kontaktowymi. Dodatkowo w poszczególnych lokalizacjach w widocznych miejscach zawieszone są listy informacyjne zawierające nazwiska przeszkolonych osób, które pracują w danej lokalizacji.

Defibrylatory i ciśnieniomierze

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces wyposażania naszych obiektów w automatyczne defibrylatory oraz automatyczne ciśnieniomierze. Wszystkie osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zostały zaproszone na szkolenie z obsługi defibrylatora. Do udziału w tym szkoleniu zgłosili się także inni Pracownicy. Lista osób przeszkolonych została podana do publicznej wiadomości. Dodatkowo, jako świadomy i odpowiedzialny społecznie Pracodawca, oznaczyliśmy miejsca zawieszenia defibrylatorów na zewnątrz budynków, w których mieszczą się nasze biura. W razie potrzeby prowadzenia akcji ratowania zdrowia lub życia z defibrylatorów mogą też korzystać administratorzy budynków i pozostali najemcy powierzchni biurowych.

Wprowadzenie kompleksowego programu szkoleniowo – informacyjnego na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim.

EmiTel jest organizacją, której trzon stanowi zespół pracowników technicznych. Ich główne zadania koncentrują na utrzymaniu infrastruktury i bieżącym reagowaniu na pojawiające się awarie. Codzienne wyjazdy do obiektów technicznych, praca na wysokości, presja czasu i poziom odpowiedzialności realizowanych zadań w kontekście wpływu na koszty funkcjonowania organizacji oraz jej postrzeganie przez klientów sprawia, że odporność na stres staje się jedną z kluczowych umiejętności pracowników. Podejmujemy w związku z tym roku szereg działań edukacyjnych dotyczących tematyki sposobów radzenia sobie ze stresem. Nasze działania koncentrują się na włączeniu do oferty szkoleniowej szeregu warsztatów poświęconych stresowi w pracy i życiu codziennym, a także prowadzeniu kampanii informacyjnych skierowanych do całej populacji pracowników, które również poruszają kwestie radzenia sobie ze stresem, m.in.:

 1. Trening antystresowy, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie źródeł oraz mechanizmów kumulacji stresu, jak i technik pozwalających obniżyć poziom stresu.
 2. Zarządzanie czasem, którego celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie praktycznych narzędzi usprawniających planowanie, nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie w zmieniających się warunkach, wypracowanie metod radzenia sobie z presja czasu i stresem.
 3. Komunikacja interpersonalna, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności wpływania na skuteczność własnej komunikacji i ograniczenie stresu związanego z nieefektywną i nieskuteczną komunikacją.
 4. Trening kontroli emocji i stresu, którego celem jest zwiększenie motywacji zawodowej poprzez wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowych, efektywnych sposobów kontroli emocji.

Opieka medyczna dla Pracowników

Dbałość o zdrowie Pracowników jest naszym priorytetem. Jednym z szeregu działań podejmowanych w celu realizacji tego zadania jest finansowanie korzystania z opieki zdrowotnej w placówkach prywatnych. Nasz partner oferuje dostęp do kilkudziesięciu placówek własnych i kilkuset współpracujących, rozmieszczonych na obszarze całego kraju. W ramach abonamentu Pracownicy korzystać mogą z różnego rodzaju usług: badań profilaktycznych, szczepień, usług z zakresu medycyny pracy, konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji czy usług stomatologicznych. Pracownicy mogą korzystać z systemu rezerwacji wizyt online, zamawiać recepty przez Internet, zyskać dostęp do wyników badań online i mieć stały dostęp do informacji o terminach zaplanowanych wizyt czy badań przez Internet.

Dofinansowanie szczepień

W ramach troski o zdrowie Pracowników finansujemy szczepienia przeciwko grypie oraz przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Akcje informacyjne komunikujące możliwość sfinansowania szczepień przeciwko grypie organizowane są w okresie poprzedzającym sezon największej zachorowalności. Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych istotne jest w szczególności dla tych Pracowników, którzy z uwagi na specyfikę swojej pracy są narażeni na ukąszenia przez kleszcze.

Wycieczki krajoznawcze

„Ruch dla zdrowia i dobra zabawa dla ducha”. W takiej konwencji odbywają się coroczne wycieczki krajoznawcze, które gromadzą Pracowników zainteresowanych zarówno poznawaniem różnych zakątków naszego kraju, jak i wspólną zabawą. Organizowane przez nas wycieczki łączą w sobie zwiedzanie miast, udział w grach miejskich, zwiedzanie lokalnych, atrakcyjnych turystycznie obiektów, czy różnego rodzaju zajęcia sportowe.

Rajdy górskie

Miłośnicy wycieczek górskich już od 13 lat, każdej jesieni biorą udział w Górskich Rajdach EmiTela, podczas których wspinają się na najwyższe i najtrudniejsze szczyty w Polsce. Wspólne wędrówki pozwalają na lepszą integrację zespołów pracowniczych, które dzięki wspólnym spotkaniom na szlaku mają możliwość poznania koleżanek i kolegów z innych regionów Polski. Dla wielu Pracowników przygotowania do rajdu stały się pretekstem do ustawicznego dbania o własną kondycję fizyczną, a przyjaźnie zawarte podczas wędrówek utrzymują się nawet po zakończeniu aktywności zawodowej.

EmiDrużyna

W naszej Spółce na różne sposoby promujemy zdrowy tryb życia. Przykładem wspierania aktywności sportowej naszych Pracowników jest założona w aplikacji Endomondo EmiDrużyna. Jest to grupa, w ramach której nasi Pracownicy mogą rywalizować ze sobą np. w zakresie liczby przejechanych na rowerze kilometrów, „wybieganych” godzin lub też długości spacerów. Pracownicy mogą się również wzajemnie motywować do podejmowania dalszych wyzwań, wymieniać doświadczeniami czy wspierać w gorszych dla każdego sportowca momentach.

Karta sportowa

W ramach działalności społecznej oferujemy Pracownikom karty sportowe, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Każdy z Pracowników może wybrać, z której opcji chce skorzystać. Kwota dofinansowania jest jednakowa niezależnie od wybranej karty, a jej wysokość jest uzależniona od progu dochodowego.

Anna Goleniowska – Dyrektor Biura Kadr

Mariusz Matycz – Kierownik ds. BHP