Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału.
2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia. W przypadku nie wycofania zgłoszenia firma TP PL ma prawo obciążyć uczestnika kosztami cateringu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie/programie wydarzenia.
4. Obowiązują ogólne warunki współpracy z Team Prevent Poland Sp. z o.o. dostępne na www.teamprevent.pl