Formularz rejestracyjny

Rejestracja zamknięta

Udział w Forum Zdrowego Biznesu jest bezpłatny.

Warsztat VIP jest wydarzeniem dodatkowym – koszt uczestnictwa wynosi 79 zł za osobę.

Dane firmy*

*Należy wypełnić w przypadku, gdy podmiotem rejestrującym jest przedsiębiorstwo.

Osoba rejestrująca
Dane uczestnika
Wybór lokalizacji

Warszawa


Udział w warsztacie VIP

„Ryzyko psychospołeczne w procesie pracy”

Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa: 79 zł


Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
TakNie

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mi oferty marketingowej.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów dot. usług Team Prevent Poland Sp. z o.o. na mój adres e-mailowy.
TakNie

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Forum Zdrowego Biznesu zapraszamy do kontaktu z nami!

Marzenna Skubiszyńska


Telefon

+48 516 998 958


Fax

+48 32 447 09 18


E-mail

zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com